ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤOY ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΤΕ: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ3 21, 22, ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 1700 - 2100
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 1501 - ΣΕΙΡΑ 6η
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1501
ΚΟΣΤΟΣ: 300 €

Λήψη Αρχείων Σεμιναρίου

Κατάλογος σεμιναρίων

με στόχο την πραγματική αύξηση της κερδοφορίας

Η μείωση του κόστους αποτελεί κυρίαρχη επιδίωξη κάθε επιχείρησης, και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, είναι το τελευταίο -αναγκαίο στάδιο- επιβίωσής της. Κάθε απόφαση ή ενέργεια του management, διεξάγεται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος. Το πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα, το ABC Costing, μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε με ακρίβεια και να μειώσουμε το κόστος, με στόχο το μηδενισμό της εκταμιεύσιμης σπατάλης. Μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν, είναι τα παρακάτω:

Μπορούμε να μειώσουμε το κόστος; Όχι. Τη σπατάλη; Ναι.
Μήπως μειωθεί η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα; Όχι
Θα έχουμε περισσότερο κέρδος; Ναι.
Εάν μετακυληθεί στους πελάτες, θα πάρουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς; Ναι.
Θα είμαστε σε καλύτερη θέση από τον ανταγωνισμό; Ναι.
Θα οδηγηθούμε σε υψηλή ανάπτυξη και κερδοφορία; Ναι.

Στόχος : Η λεπτομερής παράθεση πρακτικών εργαλείων και εφαρμογών, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τους συμμετέχοντες με σκοπό:

τη μέτρηση του πραγματικού κόστους και του εκταμιεύσιμου
του υπολογισμού του οριακού κόστους, ειδικά προσαρμοσμένου για εξαγωγές
τη μείωση της υποαπασχόλησης και των ζημιών
την αύξηση της κερδοφορίας και την επίτευξη ανάπτυξης
τη μέτρηση και τον περιορισμό διαφυγόντων κερδών
την άσκηση ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής με το χαμηλότερο κόστος
τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται : Διευθυντικά στελέχη, όλων των λειτουργιών της επιχείρησης, λογιστές, κοστολόγους, οικονομικούς διευθυντές, στελέχη Πωλήσεων, Παραγωγή και συμβούλους επιχειρήσεων. Επίσης, σε κάθε στέλεχος που διαπιστώνει πως τα κόστη εκτρέπονται με υψηλούς ρυθμούς.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

1ο αντικείμενο: Η προσέγγιση της τεχνικής του activity based costing Α. Χατζηανδρέου
Τρόπος λειτουργίας του MIS. Γενική θεώρηση, του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως.
Εισαγωγή, στην ιδιότυπη τεχνική του A.B.C, ειδικά προσαρμοσμένη στη μείωση του κόστους.
Η πρότυπη κοστολόγηση, ως πρωταρχικό εργαλείο του A.B.C. Δομική ανάλυση.
Η απολογιστική κοστολόγηση, ως εργαλείο μελέτης των αποκλίσεων και ελέγχου.
Δραστηριότητες, τι είναι και πως λειτουργούν. Η ιδιαίτερη κοστολόγηση των εξαγωγών.

2ο αντικείμενο: Συστημική προσέγγιση
Αποτύπωση του παραγωγικού κυκλώματος, στη παραγωγή και στη διοίκηση.
Καταγραφή παγίων, κτιρίων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, ενέργειας.
Αμοιβές προσωπικού, περιγραφή θέσης εργασίας, καταλογισμοί, υπολογισμός κόστους.
Καταλογισμός δαπανών, με σημαντική συμμετοχή στο κόστος, σταθερές – μεταβλητές.
Καταλογισμός υλικών, τεχνικές προδιαγραφές, ενσωμάτωση δαπανών, αποτίμηση.
Χρονομετρήσεις, Μέτρηση χρόνων εργαζομένων, μηχανών και λοιπών πόρων.
Ποσοτικοποίηση, υλικών - εργατικών – δαπανών – δραστηριοτήτων.
Υποστηρικτικές. Ανάλυση και μεταφορά του κόστους, στις κύριες δραστηριότητες.
Φασεολόγιο. Δημιουργία φασεολογίου για κάθε προϊόν, πελάτη και προμηθευτή.
Σύνθεση κόστους.
Προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και τελικού κόστους.

3ο αντικείμενο: τεχνικές μείωσης του κόστους Κ. Ματθαίου
Οργάνωση & στελέχωση του προγράμματος. Ο καταλυτικός ρόλος του επιχειρηματία.
Ο σχεδιασμός της μείωσης του κόστους, στο στάδιο των προϋπολογισμών.
Περιεχόμενο, του προϋπολογισμού των πωλήσεων, προσδιορισμός σημείων μειώσεως.
Μείωση κόστους, από την αύξηση των πωλήσεων και την απορρόφηση των δαπανών.
Απασχόληση, των πόρων, ενεργοποίηση της περιουσίας του ισολογισμού.
Ανάλυση των 3 κυκλωμάτων, μειώσεως του κόστους σε όλα τα στάδια των δαπανών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ

Συγκριτική διοίκηση. Benchmarking του παραγωγικού κυκλώματος και με τους ανταγωνιστές.

Μείωση κόστους στην παραγωγή
Η παραγωγική διαδικασία αποτυπώνεται με την τεχνική Lean Manufacturing. Αρχικά θα γίνει πλήρης καταγραφή της παραγωγής σε συνάρτηση με τη ροή του συνολικού παραγωγικού κυκλώματος. Στη συνέχεια θα γίνει διαχωρισμός σε δυο στάδια, τα διακριτά τμήματα παραγωγής και τις διακριτές παραγωγικές εκμεταλλεύσεις. Μετρήσεις ροής της παραγωγικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα θα αναλυθούν: Τα συστήματα Διοίκησης & Απόδοσης. Η δημιουργία συνεκτικών ορθολογικών δεικτών. Δείκτης ΟΕΕ. Επιπλέον πώς ο προϋπολογισμός μηδενικής βάσεως μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του κόστους.  Πρόγραμμα φορτώσεως μηχανών και απασχολήσεως εργαζομένων στην παραγωγή.

Πληροφοριακό σύστημα. Μέτρηση διαφυγούσης παραγωγής και κόστους. Βέλτιστη παραγγελία. Δημιουργία φασεολογίων. Σημεία Βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών. Bottleneck στην παραγωγή. Απόδοση εξοπλισμού. Ποσοτική και αξιακή Παραγωγικότης.

Μείωση του κόστους. Προτάσεις για αύξηση της αποδοτικότητας των δαπανών. Βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών. Νεκροί χρόνοι παραγωγής. Υποαπασχόληση. Επισκευές – συντηρήσεις.

Μείωση κόστους στις υποστηρικτικές δραστηριότητες:
Μετρήσεις στα υποστηρικτικά τμήματα διοικήσεως.
Γραμματεία, Διοίκηση, Λογιστήριο, Μηχανογράφηση.

Μείωση κόστους στις παραγωγικές-εκμεταλλευτικές δραστηριότητες:
Αντικαρκινικά                                Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Αντιβιοτικά                                     Καρδιαγγειακά
Κτηνιατρικά                                    Πεπτικού Συστήματος
Συμπληρώματα διατροφής             Μητρότητας

Μείωση κόστους στις πωλήσεις:
Δομή πωλήσεων που επιδρά στην μείωση του κόστους.
Ειδικά έξοδα πελατών-μεταφορικά-διαφήμιση-τιμολογιακή υποστήριξη.
Μείωση κόστους του πελάτη και του πωλητή.
Κόστος τμήματος πωλήσεων και μέτρηση απόδοσης πωλητών.
Δείκτες απόδοσης κατά πελάτη. Μέτρηση κερδοφορίας πελατών.
Μέτρηση διαφυγουσών πωλήσεων.
Πιστωτική πολιτική και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα.
Προσδιορισμός των ζημιογόνων προϊόντων και πελατών.
Απόδοση επενδυμένου χρήματος στον πελάτη. Δείγματα. Ειδικές δαπάνες.
Καμπύλη της φάλαινας. Πιστωτική πολιτική.

 

Συγκριτική διοίκηση:
Τι είναι το Benchmarking. Δείκτες απόδοσης ανά εργοστάσιο.
Τεχνική του Benchmarking στην παραγωγή και στην απόδοση του εργατικού.
Συγκριτικοί δείκτες με τους ανταγωνιστές.

Κοστολογική πληροφόρηση - Λήψη αποφάσεων
Δείκτες αλληλεπίδρασης στην αποτελεσματικότητα από την μείωση του κόστους.
Μέτρηση διαφυγόντων κερδών. Οριακό κόστος. Εκταμιεύσιμο.
Ανάλυση αποτυχιών και λήψη διορθωτικών μέτρων
Ανάλυση νεκρού σημείου κύκλου εργασιών. Ελαστικοί προϋπολογισμοί.
Βέλτιστη παραγγελία. Καμπύλη κερδοφορίας ειδών. Δείκτες απόδοσης.
Μέτρηση ταμειακής κερδοφορίας. Πλέγμα δεικτών αποτύπωσης και ελέγχου του κόστους.

Δείκτες αποδόσεως, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος

  • ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρησή τους.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις, λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Η Παρουσίαση σε PowerPoint, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων και η εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει.

  • ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
  • ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Κοστολόγος (Π.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης με κύρια ειδικότητα του ελεγκτή σε θέματα Ελέγχου Τιμών & Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης σε δύο Ευρωπαϊκές Επιτροπές.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο το φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

Με μια πλήρη κοστολογική εφαρμογή,  δομημένη στο ABC, η οποία είναι απόρροια εργασίας σε τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων.

 

 

To σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies