ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - Σειρά 4η

ΠΟΤΕ: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 14, 15, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 17:00 - 21:00
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 1381
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1381
ΚΟΣΤΟΣ: 240 €
title_el
Κατάλογος σεμιναρίων

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ

Grant Thornton

Παρά την θεωρητική κατάργηση της αποθήκης και της ΑΛΕ ανακύπτουν δεκάδες προβλήματα κατά τους φορολογικούς ελέγχους. Ιδιαίτερα στον τρόπο της αποτύπωσης και της διασφάλισης, των διακινήσεων των ποσοτικών συμφωνιών, της κοστολόγησης και του αποτελέσματος. 

 

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 20 ΤΩΝ Ε.Λ.Π.

 

Για ποιους είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, αποθηκαρίους και στελέχη λογιστηρίου, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση του ποιά είναι τα οφέλη: Οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα, να τηρούν το βιβλίο της αποθήκης και την κοστολόγηση των αποθεμάτων απρόσκοπτα. Να μπορούν να κάνουν προληπτικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση τους ώστε, να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα προκύψουν. Να μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδιδόμενα παραστατικά

Τρόπος συμπλήρωσης και περιεχόμενο

Περιεχόμενο τιμολογίου και δελτίου αποστολής μεταφορά Διακίνηση μεταξύ των εγκαταστάσεων της ίδιας επιχειρήσεως

Διακίνηση μεταφορά αγαθών σε τρίτους προς επεξεργασία ί 

Διάκριση των ειδών

 

 

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ

Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

Εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου

Έμμεσος προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης

Πσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού

Προληπτικός έλεγχος

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Ποινολόγιο φορολογικών παραβάσεων

Συναλλαγές με μετρητά

Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων

Δακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων

Πααβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία των ΦΗΜ

Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου ΦΗΜ

Περιπτώσεις παρατυπιών στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

Μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών

Μ τήρηση λογιστικών βιβλίων - Μη επίδειξη βιβλίων

 

Μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

Μη εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών εκροών

Ο φορολογικός έλεγχος βήμα – βήμα.

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:

Ισότητα καρτέλας αποθήκης, Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής και με τη Γενική Λογιστική

Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης.

Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Έλεγχος αποθήκης.

Διακίνηση, αξιοπιστία του συστήματος, ποινές. Διάκριση των ειδών.

Τακτοποίηση της φύρας. των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων.

Ειδικά θέματα, κόκκινη αποθήκη. Περιπτώσεις που το κόκκινο επιτρέπεται. Άτυπο κόκκινο.

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.

Η αναγνώριση των αποθεμάτων - παρούσα θέση και κατάσταση.

Κατηγορίες αποθεμάτων - αποδεκτές μέθοδοι κοστολογήσεως.

Η σύνθεση του κόστους - κοστολόγηση αγορών.

Δαπάνες διοικήσεως - έντοκο κόστος.

Αποθήκη - ποσοτικές συμφωνίες – ελλείμματα και πλεονάσματα.

Απογραφή - αποτίμηση - αποδεκτές μέθοδοι αποτιμήσεως. Σφάλματα.

Κοστολόγηση υλικών – εμπορευμάτων – προϊόντων.

 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επιλογή μεθόδου με ανάλογη επίδραση στο αποτέλεσμα.

Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος.

Δαπάνες αποθηκεύσεως.

Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης και η επίδραση του στα αποτελέσματα.

Ακραίες εκτροπές του κόστους που επιδρούν στα αποτελέσματα.

 

Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση του θα γίνει με

μια πλήρη εφαρμογή σε excel, με τα πραγματικά δεδομένα των

επιχειρήσεων που επιθυμούν να κάνουν κοστολόγηση. Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και η προετοιμασία των αρχείων. Θα δοθούν διαδικασίες, ώστε οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο που αφορά τα αποθέματα.

 

Δομημένη εφαρμογή στην Κοστολόγηση με σύγχρονα εργαλεία του Excel Γ. Θαλασσινός
Microsoft [Office] 365 Excel με όλες τις νέες συνδρομητικές συναρτήσεις. Νέες ισχυρές συναρτήσεις χρήσιμες στην Κοστολόγηση (Πάγια, Δαπάνες, Μισθοδοσία). Πίνακες, Συγκεντρωτικοί Πίνακες και Γραφήματα. Αναφορά στο PowerQuery. Η χρησιμότητα του OneDrive Cloud Service στην Διοικητική Πληροφόρηση.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT. Οι συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους και να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα τεχνικών μειώσεως του κόστους, ειδικά διαμορφωμένο για την επιχείρησή τους.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις, λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Η Παρουσίαση σε PowerPoint, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων και η εφαρμογή πληροφορικού συστήματος διοίκησης που προκύπτει.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΣΑΪΤΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ. Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Δημόσια Οικονομική και Πολιτική Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διετέλεσε υπάλληλος στη Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επί σειρά ετών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του ΚΒΣ και της Άμεσης Φορολογίας καθώς και Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης στην ΑΑΔΕ και σήμερα υπηρετεί ως Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης στην ΑΑΔΕ. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε θέματα διακίνησης αποθεμάτων και παρακολούθησης αυτών, όπως και σε θέματα απογραφής και αποτίμησης αποθεμάτων.

ΧΡ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ. Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου καθώς και του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Κάτοχος Α τάξης). Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies