ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

ΠΟΤΕ: ΤΕΤΑΡΤΗ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5, 6, 7, ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 17:00- 21:00
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 1401 - Σειρά 7η
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1401
ΚΟΣΤΟΣ: 300 €

Λήψη Αρχείων Σεμιναρίου

Κατάλογος σεμιναρίων

Μια πλήρης εφαρμογή για υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων

Σε καθημερινή βάση οι επιχειρηματίες και όλα τα στελέχη  δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για αύξηση του κέρδους. Επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των πωλήσεων και στην αναδιοργάνωση των λειτουργιών της. Οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής είναι γενικώς παραδεκτό, ότι συμβάλλουν στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Παράλληλα, θα πρέπει να αξιολογούν την εξελικτική πορεία της, να ελέγχουν τα αποτελέσματα και να επεμβαίνουν διορθωτικά στις αποτυχίες.  Ένα πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως που δομείται στο επιλεγμένο πλάνο δράσεως, μπορεί να ελέγχει την όλη εξελικτική της πορεία, να αξιολογεί τα αποτελέσματα κάθε επιχειρησιακής μονάδος και να εξισορροπεί τους  συσχετισμούς. Ιδιαίτερα σε περιόδους καλπάζοντος πληθωρισμού, που ανά πάσα στιγμή ανατρέπται το ρευστό περιβάλλον της αγοράς, η ανάγκη εφαρμογής κόστους ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα να οδηγηθεί η επιχείρηση επιλεκτικά, σε ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία και ανάπτυξη.

Σε τι χρησιμεύει το σεμινάριο: Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διοίκηση, ώστε να παρακολουθεί την εξελικτική πορεία της και να επεμβαίνει διορθωτικά στις αποτυχίες.

Να μετρήσει την πραγματική περιουσία Και να Παρέχει την δυνατότητα εκτίμησης της δυνητικής απόδοσης της και ενεργοποίηση των καταλλήλων εργαλείων για την επίτευξη του στόχου της.

Να πάρει όποιες αποφάσεις σε πεπατημένη οδό, προσανατολισμένο στη μέγιστη αξιοποίηση του πλούτου  της.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

 

Η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος διοικήσεως, συντελείται σε επτά στάδια:

1ο Στάδιο: απογραφή και αποτίμηση του συνόλου των πόρων της. Προσδιορισμός της με σύγχρονες μεθόδους αποτιμητικής, σε περιόδους καλπάζοντος πληθωρισμού του ‘εμπορεύματος’ επιχείρηση. καθολική συστημική προσέγγιση.

 

2ο Στάδιο: Δημιουργία πλήρους πλέγματος προϋπολογισμών με σκοπό την αποτύπωση της μελλοντικής συμπεριφοράς της επιχειρήσεως. Την πλήρη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών για τον προσδιορισμό των λειτουργικών και στρατηγικών στόχων. Ενεργοποίηση των εργαλείων υλοποίησής τους.

 

3ο Στάδιο: Κοστολόγηση με το Activity based costing για να μετρηθεί Με ακρίβεια, το κόστος, να μηδενιστούν οι ζημιές. Να αξιοποιηθούν οι αναγκαίοι πόροι στο μέγιστο δυνατό, με τελικό στόχο τον πλήρη έλεγχο των δαπανών. Εναλλακτικά σενάρια κόστους. Χρησιμοποιώντας ως κυρίαρχα εργαλεία, το οριακό και το κόστος ευκαιρίας.

 

4ο Στάδιο::  Η εξισορρόπηση των στόχων των διαφόρων λειτουργιών της, Η επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ τους και με τον προσδιορισμένο στρατηγικά στόχο.

 

5ο Στάδιο: Επαναπροσδιορισμός της περιουσίας της, στο τέλος του χρονικού ορίζοντα πού έχει προσδιοριστεί η ολοκλήρωση του επιχειρηματικού κύκλου. Η επίλυση των νέων προβλημάτων που έχουν προκύψει.

 

6ο Στάδιο: η καθολικη αξιολόγηση της λειτουργίας της επιχειρήσεως οι προοπτικές ανάπτυξης και τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσει για την επιτυχή τους έκβαση.

 

7ο στάδιο: Υλοποίηση του πλάνου δράσεως.  Το στελεχιακό δυναμικό που θα το αναλάβει. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επιτευχθείσα βελτιστοποίηση στις λειτουργίες ποσοτικά και κατά αξία.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η θεωρία θα παρουσιασθεί με το πρωτότυπο εγχειρίδιο μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες, μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα της επιχειρήσεως τους, για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα, αντίστοιχο του γνωστικού αντικειμένου που θα παρακολουθήσουν. Η ροη και τα αποτελέσματα, θα εμφανιστούν, σε ένα ειδικό πακέτο, δομημένο στο A.B.C και στο M.I.S., το οποίο παραμένει στους συμμετέχοντες, με την λήξη του σεμιναρίου.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις – λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Παρουσίαση σε power point, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων, η κοστολογική ροή. Εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος διοίκησης. Πλήρης εφαρμογή κοστολογήσεως με το A.B.C. με επίκεντρο την μείωση του κόστους.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο τα φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

 

Η συνολική προσέγγιση, βασίζεται στην ανάλυση του R. Kaplan.

Με μια πλήρη κοστολογική εφαρμογή,  δομημένη στο ABC, η οποία είναι απόρροια εργασίας σε 8 μεγάλες επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων;.

 

To σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies