ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΤΕ: ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ, 4, 5, ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, 17:00- 21:00
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 1389 Σειρά - 2η
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1389
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €

Λήψη Αρχείων Σεμιναρίου

Κατάλογος σεμιναρίων

Βασική προσέγγιση στον έλεγχο, στις ποινές κατά τη διακίνηση

Σκοπός. Η Διακίνηση και Τιμολόγηση αποτελούν τις πλέον σημαντικές διατάξεις  των ΕΛΠ, καθώς ορίζουν το περιεχόμενο, τον τρόπο και τον χρόνο έκδοσης των παραστατικών. Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, καθορίσει το πλαίσιο λειτουργίας και τις ποινές που επιβάλλονται στις φορολογικές παραβάσεις. Ως Εκ τούτουm οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τα πρόστιμα και ποινές που επιβάλλονται στις περιπτώσεις της μη ορθής τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παραστατικά Πωλήσεων που εκδίδονται για την διακίνηση αγαθών,

Δελτίο Αποστολής

Περιεχόμενο του Δελτίου Αποστολής,

Μη παραλαβή αγαθών από πελάτη λόγω άρνησης ή λόγω λανθασμένης διεύθυνσης,

Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής. Σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται, ο τρόπος έκδοσης τους,

Δικλείδες παρακολούθησης διακινηθέντων αγαθών σε περίπτωση μη έκδοσης  Δελτίου Αποστολής,

Περιπτώσεις μη έκδοσης ή έκδοσης Δελτίου Αποστολής κατ’ ειδικό τρόπο,

Τριγωνικές Παραδόσεις Αγαθών,

Στοιχεία που εκδίδουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις μετά την κατάργηση των φορτωτικών εγγράφων.

 

  • Τιμολόγιο

Περιεχόμενο Τιμολογίου,

Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου καθώς και η έννοια των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων (αγαθών και υπηρεσιών),

Εκκαθάριση, Οι προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης

Έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους γίνονται δεκτά ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου

Τιμολόγια Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων,

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών,

Τιμολόγια επιδοτήσεων, Οικονομικών ενισχύσεων,

Τιμολόγηση προς Δημόσιο – Περιπτώσεις Παρακράτησης Φόρου,

Πιστωτικό Τιμολόγιο. Περιεχόμενο – Περιπτώσεις έκδοσης – Χρόνος έκδοσης,

Εξαιρέσεις από την έκδοση Τιμολογίων,

Προθεσμία έκδοσης Τιμολογίων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ,

Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών,

Περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής - χρόνος έκδοσης

oΔυνατότητα ανάθεσης της έκδοσης Παραστατικών σε τρίτους,

 

Έγγραφα Μεταφοράς και Λοιπά Στοιχεία

Δυνατότητα έκδοσης άλλων ισοδύναμων με τις φορτωτικές στοιχείων

Περιπτώσεις Αυτοπαράδοσης ή Ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών

Τίτλος Κτήσης, Μηχανισμοί σήμανσης,

 

Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης

Εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου

Έμμεσος προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης

Ποσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου

Πράξη διορθωτικού προσδιορισμού

Προληπτικός έλεγχος

Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Πονολόγιο φορολογικών παραβάσεων

Συναλλαγές με μετρητά

Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων

Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων

Παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία των ΦΗΜ

Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου ΦΗΜ

Περιπτώσεις παρατυπιών στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

Μη διαφύλαξη του Βιβλιαρίου συντήρησης και επισκευών

Μη τήρηση λογιστικών βιβλίων - Μη επίδειξη βιβλίων

Μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ

Μη εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών

Ο φορολογικός έλεγχος βήμα – βήμα.

 

Εισηγητής:  ΧΡ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ

Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/ντικό Οικονομικό Στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής επιχείρησης, μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου καθώς και του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Κάτοχος Α’ τάξης). Εισηγητής σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies