ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΟΤΕ: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ 23, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, 17:00 - 21:00
ΠΟΥ: WEBINAR – ΚΩΔΙΚΟΣ 1385 Σειρά - 71η
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1385
ΚΟΣΤΟΣ: 200 €

Λήψη Αρχείων Σεμιναρίου

Κατάλογος σεμιναρίων

μία εφαρμογή στη διαδικασία προσδιορισμού του αποτελέσματος

Παρά την θεωρητική κατάργηση της αποθήκης και της Α.Λ.Ε. ανακύπτουν δεκάδες προβλήματα κατά τους φορολογικούς ελέγχους.. Ιδιαίτερα στον τρόπο της αποτύπωσης και της διασφάλισης, των διακινήσεων των ποσοτικών συμφωνιών, της κοστολόγησης και του αποτελέσματος. 

Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ 20 ΤΩΝ Ε.Λ.Π.

Για ποιους είναι αναγκαίο: Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Προϊστάμενους λογιστηρίου,  λογιστές, κοστολόγους, αποθηκαρίους και στελέχη, που ασχολούνται με τη φορολογική πλευρά των αποθηκών και της κοστολόγησης. Καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ του σεμιναρίου είναι, η εκτενής ανάλυσης των άρθρων που αφορούν την αποθήκευση, τις ποσοτικές συμφωνίες, την απογραφή, αποτίμηση, την ορθολογική κοστολόγηση και την επίδραση τους στην κερδοφορία της επιχειρήσεως. Με τη χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, επιχειρείται η πλήρης κατανόηση από τους συμμετέχοντες των διαδικασιών του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα, να τηρούν το βιβλίο της αποθήκης και την κοστολόγηση των αποθεμάτων απρόσκοπτα. Θα μπορούν να κάνουν προληπτικό φορολογικό έλεγχο στην επιχείρηση τους, ώστε να διορθώσουν όποια και όσα προβλήματα θα προκύψουν. Θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς επιπτώσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ

Βήμα 1ο - ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ:

Ισότητα καρτέλας αποθήκης, Συμφωνία αναλώσεων και τεχνικών προδιαγραφών. Συμφωνία φυσικής και λογιστικής απογραφής.

Ισοζύγιο βιβλίου αποθήκης. Κλείσιμο μερίδων αποθήκης.

Ενσωμάτωση υλικών στα προϊόντα. Έλεγχος αποθήκης.

Διακίνηση, αξιοπιστία του συστήματος. Ποινές. Διάκριση των ειδών.

Τακτοποίηση της φύρας και της υπερβάλλουσας φύρας. Ελλείμματα και πλεονάσματα κατά την παραλαβή.

Ειδικά θέματα, κόκκινη αποθήκη. Άτυπο κόκκινο.

 

Βήμα 2ο - ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Τρόποι και διαδικασίες καταμέτρησης των αποθεμάτων.

Διαδικασία σύνταξης της απογραφής

       Κατά εγκατάσταση

       Ίδιων αγαθών - Υλικών - προϊόντων – εμπορευμάτων

       Παρά τρίτοις, τρίτων εις χείρας μας, παρακαταθήκη.

Έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων. Ποσοτική τακτοποίηση των αποθεμάτων. Διαφορές απογραφής. Τακτοποίηση των ελλειμμάτων και των πλεονασμάτων.

Βήμα 3ο -  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ.

Η αναγνώριση των αποθεμάτων - παρούσα θέση και κατάσταση.

Κατηγορίες αποθεμάτων. Αποδεκτές μέθοδοι κοστολογήσεως. Τρόπος λειτουργίας τους

Η σύνθεση του κόστους - κοστολόγηση αγορών.

Δαπάνες διοικήσεως.

Κοστολόγηση υλικών – εμπορευμάτων – προϊόντων.

Βήμα 4ο -  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επιλογή μεθόδου με ανάλογη επίδραση στο αποτέλεσμα.

Ανάλυση δαπανών, φύλλο μερισμού, σταθερές, μεταβλητές, έντοκο κόστος.

Δαπάνες αποθηκεύσεως.

Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης.

Ακραίες εκτροπές του κόστους που επιδρούν στα αποτελέσματα.

Διαμόρφωση αποτελεσμάτων.

Ανάλογα με τη δομή των ισοζυγίων των αποθηκών.

Ανάλογα με τη σχέση αποθεμάτων τέλους και πωλήσεων ή αναλώσεων κατά περίπτωση.

Η διογκωμένη πλασματικά κερδοφορία σε περιόδους έντονου πληθωρισμού.

Κοστολόγηση προϊόντων όταν αυτά παράγονται σε τρίτους.

Κοστολόγηση προϊόντων τρίτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας.

Βήμα 5ο - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ.

Υλικών – Προϊόντων – Εμπορευμάτων. Ανάλυση αποδεκτών μεθόδων προσδιορισμού της τιμής κτήσεως. Λάθη στον υπολογισμό, τρόποι αλλαγής μεθόδου μέσα στη χρήση.

Αποκοιμίσει σε περιόδους εντονότατου πληθωρισμού.

Βήμα 6ο - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ: Έλεγχος για κόκκινα στο κεντρικό και τα υποκαταστήματα. Περιπτώσεις που το κόκκινο επιτρέπεται. Έλεγχος διακινήσεων μεταξύ κεντρικού, υποκαταστημάτων, αποθηκευτικών χώρων. Συμφωνία ημιτελών, αναλώσεων, με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προσδιορισμός ελλειμμάτων - πλεονασμάτων.  Έλεγχος κλειστής αποθήκης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Το σεμινάριο έχει εργαστηριακή μορφή. Η παρουσίαση των λειτουργικών διαδικασιών θα γίνει με POWER POINT.

Η παρουσίαση του  συνολικού προγράμματος θα γίνει με μια πλήρη εφαρμογή σε excel, χρησιμοποιώντας τα πραγματικά δεδομένα των επιχρίσεων που επιθυμούν να κάνουν κοστολόγηση. Θα αναφερθούν διεξοδικά τα σημεία στα οποία θα γίνει ο έλεγχος και η προετοιμασία των αρχείων. Θα δοθούν διαδικασίες, ώστε οι συμμετέχοντες, να κάνουν προληπτικό έλεγχο που αφορά τα αποθέματα.

 

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ: Αναλυτικές σημειώσεις, λυμένες εφαρμογές, μαζί με το εγχειρίδιο τους και το αντίστοιχο του προγράμματος. Η Παρουσίαση σε PowerPoint, η εφαρμογή της θεωρίας, τα τυπολόγια, η ροή των αρχείων και η εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος διοίκησης που προκύπτει.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ειδικός στην επιχειρηματική, τη φορολογική κοστολόγηση  και στο πληροφοριακό σύστημα διοικήσεως. Ως σύμβουλος έχει εγκαταστήσει παρά πολλές εφαρμογές σε επιχειρήσεις. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία σε όλο το φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου.

To σεμινάριο μπορούν να το παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες και δεύτερη φορά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επιπλέον παρέχεται τεχνική υποστήριξη για ένα έτος.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies